Oferta specjalna usług księgowych

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie

W ramach procesu tworzenia własnej działalności gospodarczej, należy priorytetowo zastanowić się nad prowadzeniem księgowości firmy zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Początkowo czynności związane z księgowością mogą wydawać się proste, jednak nawet przeanalizowanie kilkudziesięciu faktur i wyliczenie kwot, które należy przekazać do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wiązać się w praktyce ze znaczną ilością pracy. Samo wypełnienie książki przychodów i rozchodów, rozliczenie kadr, książki sprzedaży i zakupu z podatkiem VAT bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może okazać się bardzo czasochłonne, co może negatywnie wpłynąć na czynności związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

Rozsądnym rozwiązaniem jest oddelegowanie zadań związanych z prowadzeniem księgowości do zewnętrznego podmiotu. Biuro rachunkowe niezbędne czynności wykona we własnym zakresie co daje dodatkowy profit w postaci wydelegowania odpowiedzialności.

Prowadząc własną firmę pojawi się szereg czynności, które można oddelegować:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu, rejestrów zakupu i sprzedaży
  • Tworzenie deklaracji do Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Sporządzanie wniosków kredytowych, dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych, druków ZUS RMUA, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, informacji o dochodach i podatku PIT-11, PIT-4R
  • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników, prowadzenie akt osobowych pracownika, obsługę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT.
  • Rozeznanie w przepisach prawa

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym należy zweryfikować czy posiada wpis i licencję usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ważnym aspektem jest też dostęp do osoby posiadającej uprawnienia doradcy podatkowego, kancelarii radców prawnych oraz biegłych rewidentów.

W ramach projektu ICPA nawiązano współpracę z biurem rachunkowym w zakresie patronatu merytorycznego i wsparcia osób zakładających działalność gospodarczą. Dodatkowo dla osób uczestniczących w projekcie ICPA biuro umożliwia preferencyjne warunki wsparcia.

Biuro Rachunkowe
Zofia Klonowska
ul. Ruska 37 /38
50-079 Wrocław
tel. 71 796 73 57
tel/fax: 71 796 73 58
e-mail: zofiaklonowska@wp.pl

Biuro Rachunkowe Zofia Klonowska