informacje ogólne

Informacje o programie ICPA

Program ICPA

Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA to niekomercyjny program wspierania rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej w kraju.

Program ICPA, stanowi element realizacji Strategii Lizbońskiej i Narodowej Strategii Spójności w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.