certyfikacja firm

Program certyfikacyjny

Informatyczny program certyfikacyjny nowopowstałych podmiotów gospodarczych, EITCI Business Information, jest istotnym elementem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, realizowanym w ramach Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej.