szkolenia

Specjalistyczna wiedza

Jednym z najważniejszych celów programu ICPA jest skuteczne przekazanie wiedzy studentom, absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni wyższych i innych instytucji akademickich w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów przedsiębiorczości akademickiej oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out.