dofinansowanie

Dotacje unijne

Jednym z nadrzędnym celów programu ICPA jest zapewnienie nowo-powstającym przedsiębiorstwom akademickim (w tym firmom typu spin-off i spin-out) dostępu do komplementarnego centrum informacyjno-doradczego w obszarze możliwości pozyskiwania dotacji w ramach różnorodnych programów finansujących rozwój gospodarki.